Informácie pre neziskovky

 

DARUJME je unikátny systém, ktorý umožňuje neziskovým organizáciám nielen prijímať dary priamo na svojich webových stránkach, ale aj komunikovať s darcami, ktorých takto získali. Ako bývalí fundraiseri dobre poznáme potreby neziskových organizácií pracujúcich s individuálnymi darcami. Zakladáme si na ústretovosti a systém neustále vylepšujeme tak, aby vyhovoval aktuálnym potrebám jeho užívateľov.  

DARUJME integruje viacero platobných nástrojov, akými sú platobné tlačidlá všetkých významných bánk, umožňuje darovať platobnou i kreditnou kartou, či ponúknuť darcovi údaje na vykonanie vlastnej platby - napríklad poštovou poukážkou, alebo samostatným bankovým prevodom. DARUJME vám naviac umožní prijímať pravidelné dary v prípade, ak sa darca rozhodne zaplatiť kartou alebo zadať si sám trvalý príkaz. 

Systém je vyvinutý fundraisermi pre fundraiserov. Dokonale poznáme potreby organizácií a vieme, že potrebujú fungovať efektívne. DARUJME je teda postavené tak, aby bola jeho obsluha jednoduchá a intuitívna čím šetríme váš čas a peniaze. Vďaka nízkym nákladom je členský poplatok iba 3,9 % z výšky prijatej sumy. Tento poplatok odzrkadľuje reálne prevádzkové náklady a sú v ňom zahrnuté aj poplatky bankám a kartovým spoločnostiam. Žiaden paušál či mesačné poplatky organizácie neplatia. Systém tak funguje na jednoduchom princípe "Pay-As-You-Go". Poplatky vyúčtujeme a fakturujeme štvrťročne. 

Neziskovkám ponúkame aj ďalšie služby ako je príprava darovacej stránky, školenia či poradenstvo v oblasti fundraisingu a online komunikácie. 

DARUJME používa množstvo bezpečnostných prvkov, aby ochránil tak darcov, ako aj organizácie pred nežiadúcimi útokmi. Naviac všetky platby prebiehajú priamo v preverených systémoch jednotlivých bánk.

Prečo online darcovstvo?

Prečítajte si tiež:

Podporované platobné metódy:

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Projekt podporujú

Nadácia otvorenej sposločnosti - Open society foundation Ľudia ľudom sk

  S láskou zo Slovenska — CPF + BACKBONE, powered by ĽudiaĽuďom.sk