Registrácia pre prijímanie darov

1. Informácie o procese registrácie

Pred tým, ako sa zaregistrujete, prečítajte si nasledovné informácie, ktoré vám pomôžu lepšie sa orientovať tak v procese registrácie, ako aj v tom, komu je Darujme určený.

Darujme je určený iba neziskovým organizáciám (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, ...). Na to, aby ste tento jedinečný systém mohli využívať, je treba okrem správnej právnej formy splniť aj niekoľko podmienok, ktoré zaručia, že Darujme bude iba v rukách organizácií, ktoré to s online fundraisingom myslia vážne, majú záujem o poctivé budovanie vzťahov s darcami a fungujú transparentne.

Darujme slúži organizáciám, ktoré každoročne uverejňujú výročnú správu, majú vlastnú webovú stránku (doména 2. úrovne – nazývaná tiež doménové meno, napr.: www.cpf.sk), mali by existovať aspoň dva roky a mali by byť prijímateľom 2% z daní. Ak máte pochybnosti o tom, či tieto kritéria spĺňate, ozvite sa nám, radi vám poradíme.

Aby ste Darujme mohli používať, je potrebné uzavrieť zmluvu o spolupráci s prevádzkovateľom systému, ktorým je Centrum pre filantropiu (CPF), riadiť sa Pravidlami používania systému ako aj Kódexom používateľa. Dva posledne menované dokumenty vám odporúčame prečítať si ešte pred vašou registráciou. Zmluvu o spolupráci od nás obdržíte po vyplnení registračného formulára. Po podpise tejto zmluvy vám bude aktivované konto v systéme Darujme. Aj keď je súčasťou systému prehľadná užívateľská príručka, CPF pravidelne organizuje bezplatné osobné alebo online školenia. Tie sa netýkajú iba obsluhy Darujme, ale pomôžu vám pochopiť základy online fundraisingu.

Keďže Darujme využíva platobné rozhranie darcovského portálu ĽudiaĽuďom, je potrebné, aby ste zároveň boli registrovaný ako Príjemca na tomto portáli.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Vaše otázky nám môžete zaslať priamo cez kontaktný formulár alebo použiť časť registračného formulára na to určenú.

Projekt podporujú

Nadácia otvorenej sposločnosti - Open society foundation Ľudia ľudom sk

  S láskou zo Slovenska — CPF + BACKBONE, powered by ĽudiaĽuďom.sk